Международни стандарти за Фасилити мениджмънт ISO 41011, 41012 и 41013 - Преглед и перспективи

Международни стандарти за Фасилити мениджмънт ISO 41011, 41012 и 41013 - Преглед и перспективи

Предлагаме на вниманието ви кратък преглед и перспективи на актуалните ИСО Стандарти (ISO 41011-3) във Фасилити Мениджмънта. Пълната презентация може да намерите тук.

Асет мениджър и Фасилити мениджър – открий разликите

Асет мениджър и Фасилити мениджър – открий разликите

Съвременният Асет мениджмънт (Управление на активи) има много лица и роли. В модерния бизнес свят, някои са запленени от неговото разпространение и многостранност, подобно на възхищението към мулти-талантлив артист, който едновременно е сценарист, режисьор и продуцент на последния екранен хит. Съществуват и други, които гледат на модерния Асет мениджмънт като митичната Хидра, която се е разпростряла навред и отвлича различни управленски дисциплин...

IS0 41011 Определение за Фасилити мениджмънт

IS0 41011 Определение за Фасилити мениджмънт

Организационна функция, която интегрира хора, място и процес в рамките на изградената среда с цел подобряване на качеството на живот на хората и производителността на основния бизнес.

WIFI Академия за Фасилити мениджмънт

WIFI Академия за Фасилити мениджмънт

ВИФИ Академия за Фасилити мениджмънт е иновативна, многоезична платформа за онлайн дистанционно обучение по Фасилити мениджмънт. Тя представя комплексни материали на английски, немски, унгарски и сръбски език, като прилага ориентирани към учащите методи за обучение. Повече информация може да видите тук.

Добри практики при управление на изпълнението във фасилити мениджмънта. Ключови показатели на изпълнението (KPI) при поддръжката.

Добри практики при управление на изпълнението във фасилити мениджмънта. Ключови показатели на изпълнението (KPI) при поддръжката.

В първата част на нашата поредица (брой декември, 2014) ви представихме 17 примера на най-често използваните Ключови показатели на изпълнението (КПИ) във фасилити мениджмънта, както и конкурентните предимства на водещите компании от бранша в управлението на изпълнението. В тази статия, ще обсъдим прилагането на конкретни КПИ в оперативната дейност по поддръжката на активите. Те ще бъдат разгледани като съвременни добри практики в управлението на...

Управление на изпълнението и представянето във фасилити мениджмънта. Топ Ключови показатели на изпълнението (КПИ).

Управление на изпълнението и представянето във фасилити мениджмънта. Топ Ключови показатели на изпълнението (КПИ).

Управление на изпълнението (Performance Management) може да се определи като процес, чрез който дружеството управлява оперативната си дейност в съответствие със своите корпоративни цели и функционални стратегии.  Във фасилити мениджмънта (ФМ), целта на този процес е да създаде интегрирана система за контрол, в която корпоративните и функционални стратегии се прилагат спрямо всички фасилити процеси, дейности, услуги, задачи и персонал. Ключов...