Управление на изпълнението и представянето във фасилити мениджмънта. Топ Ключови показатели на изпълнението (КПИ).

Управление на изпълнението и представянето във фасилити мениджмънта. Топ Ключови показатели на изпълнението (КПИ).

Управление на изпълнението (Performance Management) може да се определи като процес, чрез който дружеството управлява оперативната си дейност в съответствие със своите корпоративни цели и функционални стратегии.  Във фасилити мениджмънта (ФМ), целта на този процес е да създаде интегрирана система за контрол, в която корпоративните и функционални стратегии се прилагат спрямо всички фасилити процеси, дейности, услуги, задачи и персонал. Ключов...