Добри практики при управление на изпълнението във фасилити мениджмънта. Ключови показатели на изпълнението (KPI) при поддръжката.

Добри практики при управление на изпълнението във фасилити мениджмънта. Ключови показатели на изпълнението (KPI) при поддръжката.

В първата част на нашата поредица (брой декември, 2014) ви представихме 17 примера на най-често използваните Ключови показатели на изпълнението (КПИ) във фасилити мениджмънта, както и конкурентните предимства на водещите компании от бранша в управлението на изпълнението. В тази статия, ще обсъдим прилагането на конкретни КПИ в оперативната дейност по поддръжката на активите. Те ще бъдат разгледани като съвременни добри практики в управлението на...