На 17 май 2017 Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) отбеляза Световния ден на Фасилити Мениджмънта

На 17 май 2017 Българската фасилити мениджмънт  асоциация (БГФМА) отбеляза Световния ден на Фасилити Мениджмънта

На снимката (от ляво на дясно): г-н Иван Велков - Председател на УС на БГФМА и г-н Деян Кавръков - Зам. председател на УС на БГФМА и Изпълнителен директор на Мундус Сървисиз АД.

Събитието бе повод да се обсъдят важни теми като новата глобална концепция за Фасилити мениджмънт, залегнала в дългоочакваните и издадени през април ISO стандарти – ISO FDIS 41011 и 41012. Подробности около ISO стандартите даде в презентацията си Деян Кавръков, заместник-председател на УС на БГФМА и Изпълнителен директор на Мундус Сървисиз АД. Той представи и новото определение за фасилити мениджмънт, залегнало в стандартите, а именно: организационна функция, която интегрира хора, място и процес в рамките на изградената среда, с цел подобряване на качеството на живот на хората и производителността на основния бизнес.

 

На снимката (от ляво на дясно): г-н Никола Игнатов– Серес Пропърти Сървисиз и Зам. председател на УС на БГФМА, г-жа Делиана Дикос - Фасилити Мениджър на SSRM и г-н Деян Кавръков - Заместник Предстедател на БГФМА и Изпълнителен директор на Мундус Сървисиз АД.

Споделете тази публикация в:

Последните публикации в Зона на знанието